Doerian Coaching & Mediation: jouw persoonlijke coach voor hulp bij echtscheiding, coaching bij ruzies, coaching bij huwelijksproblemen

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij er informatie van u nodig is om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een afspraak te regelen. Er wordt naar gestreefd u dat te allen tijde te laten weten voordat er persoonlijke informatie via internet wordt verzameld. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit het bestand te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Inspanning wordt verricht om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Doerian Coaching en Mediation aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Er wordt inspanning verricht om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Doerian Coaching en Mediation of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Doerian Coaching en Mediation. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Doerian Coaching en Mediation.

Gorinchem, januari 2021

← naar boven