Doerian Coaching & Mediation: jouw persoonlijke coach voor hulp bij echtscheiding, coaching bij ruzies, coaching bij huwelijksproblemen

Werkwijze

Vaak is het niet eenvoudig om tot de kern te komen. Ook al wil je het zelf graag. Gelukkig zijn er vele werkwijzen die dit proces minder moeilijk maken. In de afgelopen jaren heb ik mij verdiept in de verschillende vormen van mediation en coachen.

Bij mediation trajecten werk ik bijvoorbeeld graag met de Transactionele Analyse. Hiermee krijgen we inzicht in gedrag door de interactie tussen mensen onderling en de eigen reactie hierop, te analyseren. Transactionele Analyse gaat er daarbij vanuit, dat in de kern jij en de ander goed zijn. Een positieve manier van kijken naar hoe mensen reageren op jou en jij op hen. De Transactionele Analyse (afgekort als TA) gaat uit van drie basis egoprincipes. Ouder, Volwassene en Kind. De Ouder staat hierbij voor gedachten, gevoelens en gedrag op basis van wat we hebben overgenomen van onze ouders, opvoeders en cultuur. De Volwassene staat voor het handelen in het hier en nu en de actuele zaken die dit beïnvloeden. Kind staat voor alles wat we doen vanuit de gevoelens en gedachten die we vanuit ons "kind-zijn" ontwikkeld hebben.

Systemisch coachen is bijvoorbeeld een fijne methode om samen vertrouwen op te bouwen doordat ik helemaal aanwezig ben. Met mijn hele persoon, gemoed en gevoel. Zonder te oordelen. Liefst non-verbaal. Met Systemisch coachen richt ik me vooral op jouw omgeving en de achtergrond. Zo word je meer als onderdeel van een systeem gezien dan als individu. Dit zorgt ervoor, dat we de problemen kunnen zien in het perspectief van de omstandigheden waar je in zit. Hierbij worden bijvoorbeeld werk, partners en familie uitdrukkelijk meegenomen om begrip te krijgen. En begrip is al een hele grote stap richting de oplossing.

Ik werk ook graag op basis van Byron Katie’s gedachtengoed. Zij gaat er van uit, dat niet wát er gebeurt, maar je gedachten over wat er gebeurt, bepalen hoe gelukkig je bent. “Is het waar?” is daarbij de belangrijkste vraag. Bij heel veel van onze veronderstellingen kun je deze vraag stellen en heel vaak levert dat nieuwe inzichten op die je verder kunnen helpen om inzicht te krijgen. En als je “Ja, het is waar” antwoordt, stel dan de vraag “Weet je het zeker?” Deze en veel meer verrassende inzichten zorgen ervoor dat Byron Katie een belangrijke inspiratiebron voor mij vormt om jou verder te helpen met het oplossen van problemen.

De methoden die ik hierboven omschrijf zijn geen wondermiddelen, maar hulpmiddelen om samen te komen tot een oplossing. Het staat dan ook niet van tevoren vast welke methode in jouw geval het beste werkt. Dat zullen we samen moeten ontdekken. Maar durf in ieder geval de stap te zetten en neem contact op!


De werkwijze in stappen

  • Stap 1 - Mediation  Samen erkennen dat jullie door mediation tot een oplossing van jullie probleem willen komen
  • Stap 1 - Coaching   Zelf erkennen dat je gecoacht wilt worden
  • Stap 2   Oriënterend gesprek
  • Stap 3   Zo helder mogelijk het doel en de overeenkomst opstellen
  • Stap 4   Hoeveelheid sessies op basis van behoefte
  • Stap 5   Eindgesprek met evaluatie

Durf jij de eerste stap te zetten?

Maak een afspraak

← naar boven